Μαιευτική

Μαιευτικό υπερηχογράφημα

Αυχενική διαφάνεια

Υπερηχογράφημα Β-επιπέδου

Αμνιοπαρακέντηση

Φυσιολογικός τοκετός

Καισαρική τομής

Λήψη τροφοβλάστης (cvs)

Επισκληρίδιος αναισθησία